Điệu nhảy bá đạo và sáng tạo nhất thế giới02:37

Published on 20/11/2017

Bạn muốn một màn diễn ấn tượng và sáng tạo cho buổi diễn văn nghệ sắp tới tại trường? Hãy thử tham khảo ý tưởng trong đoạn clip này.

Có bạn nào hoa mắt sau khi xem đoạn clip này không?